קמפיין החיסונים הישראלי מוצג לעתים קרובות מחוץ לגבולות מדינת ישראל כהצלחה גדולה מבחינת הארגון והלוגיסטיקה. אין ספק שמדובר בהצלחה מבחינת שיעור האנשים שחוסנו (60% מכלל האוכלוסייה כבר התחסן בחיסון הראשון לפחות, 50% קיבלו את שתי המנות, בפחות משלושה חודשים). אולם הקמפיין היה פגום מאוד מבחינת בריאות הציבור ושמירה על הדמוקרטיה.

קרא עוד

https://tinyurl.com/VaccineHebrew

--

--

Steve OHANA

I am an economist (PhD), living in Israel. I write about economics, science and politics.